Skip to content

2023

 • Liiklusmärkide eemaldus- ja paigaldustööd Viljandi- ja Pärnumaa riigiteedel

  Tellija: Transpordiamet

  2023

 • Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 109,307- 119,073 liikluskorraldustööd

  Tellija: ALTOS Teed OÜ

  2023

 • XIII noorte laulu- ja tantsupeo ajutine liikluskorraldus

  Tellija: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

  2023

 • Viljandi linna tänavamärgistus 2023

  Tellija: Viljandi Linnavalitsus

  2023

 • Ida-Viru ja Järva maakonna teemärgistustööd

  Tellija: Verston OÜ

  2023

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Saare maakonna riigiteedel

  Tellija: Transpordiamet

  2023

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Tartu korrashoiu piirkonna riigiteedel

  Tellija: Transpordiamet

  2023

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Ida-Viru ja Järva maakonna riigiteedel

  Tellija: Transpordiamet

  2023

 • Asfaltkatete kuumtaastamine Harju-ja Raplamaal 2023

  Tellija: Verston OÜ

  2023

 • Tartu linnas, teekattemärgistuse uuendamine

  Tellija: Tartu Linnavalitsus

  2023

 • Järvevana teele muutuvteabega liikluskorraldusvahendite kandurite ja infrastruktuuri ehitamine

  Tellija: Tallinna Transpordiamet

  2023

 • Markeerimis- ja joonimistööd Pirita linnaosas

  Tellija: Pirita Linnaosa Valitsus

  2023

 • Teeilmajaamade infosüsteemi tehniline tugi

  Tellija: Transpordiamet

  2023

 • Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 29,6-34,2 Kanama-Valingu 2+2 teelõigu märgistustööd

  Tellija: AS TREV-2 Grupp

  2023

 • Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus

  Tellija: GRK Eesti AS

  2023

 • Sõpruse pst 26//28, Tallinn ristmiku ümberehituse tööd

  Tellija: AS Merko Ehitus Eesti

  2023

 • Liiklusmärkide eemaldus ja paigaldustööd Pärnumaa riigiteedel

  Tellija: Transpordiamet

  2023

 • Vana-Kalamaja tn rekonstrueerimine

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2023

2022

 • Kiirusemõõdu tabloode hankimine ja paigaldamine

  Tellija: Tartu Linnavalitsus

  2022

 • Tugimaantee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 22,07 – 34,664 rekonstrueerimise teemärgistustööd ning liikluskorralduvahendite paigaldus

  Tellija: Verston OÜ

  2022

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Lääne ja Pärnu riigiteedel

  Tellija: Transpordiamet

  2022

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Ida-Viru ja Järva maakonna riigiteedel

  Tellija: Transpordiamet

  2022

 • Teekatte märgistustööde teostamine Haabersti linnaosas

  Tellija: Haabersti Linnaosa Valitsus

  2022

 • Tartu maakonna taastusremont 2022

  Tellija: AS TREF

  2022

 • Rannamõisa tee rekonstrueerimise II etapi raames teostatavad liikluskorraldustööd

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2022

 • Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere-Kardla lõigu ehituse liikluskorralduse tööd

  Tellija: AS Nordecon

  2022

 • Nõmme linnaosa teede, parklate, spordiväljakute jms objektide joonimistööd ja piktogrammide kandmine teekattele

  Tellija: Nõmme Linnaosa Valitsus

  2022

 • Mössiga pindamine Transpordiameti lääne regioonis 2022, märgistustööd

  Tellija: OÜ Üle

  2022

 • Markeerimis- ja joonimistööd teekattevärvi ja termoplastikuga Pirita linnaosa teedele, parklatele, spordiväljakutele

  Tellija: Pirita Linnaosa Valitsus

  2022

 • Maardu linna tänavate teekatte märgistustööd

  Tellija: Maardu Linnavalitsus

  2022

 • Keila linna teedele ülekäiguradade, künnise tähiste ja teeandmise kohtade markeerimistööd

  Tellija: Keila Linnavalitsus

  2022

 • IRONMAN 2022 võistluste ajutise liikluskorralduse teenus

  Tellija: MTÜ Sportlik Eesti

  2022

 • Ahtri 4 fooritööd

  Tellija: AS Nordecon

  2022

 • Harju, Rapla, Pärnu, Saare, Viljandi, Ida-Viru, Järva ja Valga maakondade teemärgistustööd

  Verston OÜ

  2022

2021

 • Üleminek LED fooripeadele 2021

  Tellija: Tallinna Transpordiamet

  2021

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Põlva hooldepiirkonna riigiteedel

  Tellija: Transpordiamet

  2021

 • Tapa linnas Spordi tänava rekonstrueerimine ja Valgejõe pst, Õuna tn, Leina tn ja Aia tn ristmiku rekonstrueerimine

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2021

 • Tallinnas, Teelise tn rekonstrueeritaval lõigul, statsionaarse liikluskorralduse rajamine ja foorikorralduse rekonstrueerimine

  Tellija: AS Merko Ehitus Eesti

  2021

 • Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn kuni Reidi tee rajamine

  Tellija: ATEMO OÜ

  2021

 • Riigiteede nr 11231 Kõmmaste-Hatu km 6,43-11,366 ja nr 11175 Viruküla-Padise km 2,722-6,294 tolmuvabade katete ehitamine

  Tellija: ATEMO OÜ

  2021

 • Mustamäe tee T4 fooride paigaldustööd

  Tellija: OÜ Astlanda Ehitus

  2021

 • Liikluse seireseadmete ost 2021

  Tellija: Tallinna Transpordiamet

  2021

 • Kuressaare – Sääre km 11,226-21,150 Mändjala – Läätsa lõigu rekonstrueerimise liikluskorralduse tööd

  Tellija: ALTOS Teed OÜ

  2021

 • IRONMAN 2021 võistluste ajutise liikluskorralduse teenus

  Tellija: MTÜ Sportlik Eesti

  2021

2020

 • Võru-Räpina km 26,0-35,1 asuva Vinso-Kirmsi Püsiliikluskorralduse tööd

  Tellija: Nordecon AS

  2020

 • Viljandi-Põltsamaa km 35,809-43,109 Võisiku-Kuningamäe Püsiliikluskorralduse tööd

  Tellija: Nordecon AS

  2020

 • Veskiposti T1, Tallinn Kaubandushoone, Veskiposti 1 Liikluskorraldustööd

  Tellija: Kaamos Ehitus OÜ

  2020

 • Varraku viadukti rekonstrueerimise liikluskorraldustööd

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2020

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Viljandi, Pärnu ja Lääne maakondade riigiteedel

  Tellija: Maanteeamet

  2020

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Harju ja Rapla maakondade riigiteedel

  Tellija: Maanteeamet

  2020

 • Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Ardu-Võõbu lõigu ehitusel teeilmajaama ja liikluskaamerate hankimis- ja paigaldustööd

  Tellija: GRK Infra AS

  2020

 • Tallinn-Rapla-Türi km 46,5-46,979 ja km 47,799-51,476 liikluskorralduslikud tööd

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2020

 • Tähetorni (Paldiski mnt – Kadaka pst) Liikluskorraldustööd

  Tellija: AS TREV-2 Grupp

  2020

 • Riigitee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Ardu teelõigu km 40,0-52,7 teeilmajaama paigaldustööd

  Tellija: AS TREV-2 Grupp

  2020

 • Põhimaantee 1 E20 Tallinn-Narva, Aaspere-Haljala teelõigu, km 78,5-87,4

  Tellija: AS Merko Ehitus Eesti

  2020

 • Pirita tee LVS ühistranspordiraja foorisüsteemide ning liikluskorraldusvahendite demontaaži- ja paigaldustööd

  Tellija: AS TREF Nord

  2020

 • Kiisa-Kohila km 0,0-1,141 rekonstrueerimise liikluskorraldustööd

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2020

 • Elva valla avalike teede markeerimistööde teostamine

  Tellija: Elva Vallavalitsus

  2020

 • Assaku-Jüri km 3,49-5,03 lõigu remondi ning jalg- ja jalgrattatee ehitamise liikluskorraldustööd

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2020

2019

 • Vehemaa tee II etapi rekonstrueerimine

  Tellija: Altos Teed OÜ

  2019

 • Teekattemärgistuse paigaldamine riigiteel nr 9 Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla km 0 kuni 40

  Tellija: Maanteeamet

  2019

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Põhja regiooni riigiteedel

  Tellija: Maanteeamet

  2019

 • Teekattemärgistuse paigaldamine Lääne regiooni riigiteedel

  Tellija: Maanteeamet

  2019

 • Tartu-Jõgeva-Aravete km 91,303-96,004 teekatte taastusremont

  Tellija: Altos Teed OÜ

  2019

 • Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlm

  Tellija: Nordecon AS

  2019

 • Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 79,1-79,8 ja km 80,1-82,4 ning Riigitee 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 79,8-80,1 Viira ristmiku ümberehitamine

  Tellija: ALTOS Teed OÜ

  2019

 • Riisipere -Nurme teelõigu rekonstrueerimine km 0-2,8

  Tellija: Tariston AS

  2019

 • Pärnu mnt. teelõigu km 12,30-13,04 rekonstrueerimise ja „Pargi ja Reisi“ parkla ehitamine

  Tellija: AS YIT Eesti

  2019

 • Pärnamäe tee ja Muuga tee ristmiku rekonstrueerimise foori- ja liikluskorraldustööd

  Tellija: AS TREF Nord

  2019

 • Märgiste 996 „Painduv püsttähis” paigaldamine riigiteedele

  Tellija: Maanteeamet

  2019

 • Kuivastu sadama ooteala liikluskorralduslikud tööd

  Tellija: AS Saarte Liinid

  2019

 • Kose-Jägala km 30,7-36,7 lõigu taastusremondi liikluskorraldustööd

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2019

 • Elva linna, Puhja aleviku ja Rõngu aleviku tänavate markeerimine

  Tellija: Elva Vallavalitsus

  2019

 • XXVII laulu- ja XX tantsupeo ajutine liikluskorraldus

  Tellija: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

  2019

2018

 • Vehemaa tee I etapi rekonstrueerimine

  Tellija: ALTOS Teed OÜ

  2018

 • Vana-Pirita tee ja Pirita tee

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2018

 • Tuuliku tänava (Kadaka tee – Halla tn) rekonstrueerimine

  Tellija: AS TREV-2 Grupp

  2018

 • Teekatte märgistuse paigaldamine Saare, Lääne, Pärnu, Viljandi ja Valga maakonna riigiteedel

  Tellija: Maanteeamet

  2018

 • Teeilmajaamade müük ja paigaldamine

  Tellija: Tallinna Transpordiamet

  2018

 • Riigitee 11125 km 0-5,7 (Perila-Kiviloo) ja km 5,8-10,7 (Kiviloo-Alavere) rekonstrueerimise liikluskorraldustööd

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2018

 • Riia-Pihkva lõigu Tsiiruli-Missokülä km 195,565-205,800 ja km 207,800-209,200 rekonstrueerimine

  Tellija: Nordecon AS

  2018

 • Raiste – Osula - Varese km 7,359-10,553 asuva Osula – Varese lõigu rekonstrueerimine ja tee 67 Võru – Mõniste – Valga km 4,119-7,760 taastusremondi tööde käigus liikluskorraldusvahendite paigaldus

  Tellija: GRK Infra AS

  2018

 • Peterburi tee/Suur-Paala tn ristmik

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2018

 • Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 157,3 - 159 taastusremont

  Tellija: Tallinna Teede AS

  2018

 • Muutuva teabega liiklusmärkide ost ja käiku andmine

  Tellija: Tallinna Transpordiamet

  2018

 • Kuusalu piirkonna markeerimistööd

  Tellija: OÜ Üle

  2018

 • Kose piirkonna markeerimistööd

  Tellija: Tariston AS

  2018

 • Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi Pirita tee ülekäiguraja ja foorisüsteemi ehitustööd

  Tellija: Haart Ehitus OÜ

  2018

 • Herne tn. (Magasini tn – spordihall) rekonstrueerimine

  Tellija: AS TREV-2 Grupp

  2018

 • Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas

  Tellija: AS TREV-2 Grupp

  2018