Skip to content

Ettevõttest

Signaal alustas tegevust 1974. aastal ja on tänaseks Eesti suurim liikluskorraldusteenuseid ning liiklusohutuslahendusi pakkuv ettevõte. Ettevõtte mitmekesine tegevusvaldkond alates foorisüsteemidest, ajutisest liikluskorraldusest kuni keerukate ITS-süsteemide (intelligentsed transpordisüsteemid) ehituseni, katab ka kõige nõudlikemate tee-ehitusprojektide vajadused.

 • Meie juures töötab enam kui 50 inimest.
 • Meil on kõik tööde tegemiseks vajalikud registreeringud.
 • Meil on sertifitseeritud liiklusmärkide tootmine.
 • Ettevõtte juhtimissüsteem vastab ISO 9001 ja 14001 standarditele.

50 aastat liikluskorraldust

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted:

 • Pakkuda klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset teenust, kasutades selleks kaasaegseid ja kvaliteetseid seadmeid ning materjale;
 • Analüüsida ja parendada oma tegevust, tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leida optimaalsed lahendused;
 • Kasutada usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid;
 • Tõsta töötajate koolitusega nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust;
 • Teavitada kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhimõtetest ning eesmärkidest;
 • Keskkonna saastamise vältimiseks minimiseerida tootega kaasnevaid kahjulikke keskkonnamõjusid, pöörates tähelepanu jäätmete tekke vähendamisele ning turvalise jäätmekäitluse korraldamisele;
 • Kasutada majanduslike võimaluste piires ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid tehnoloogiaid ja materjale.