Skip to content

Ajutine liikluskorraldus

Ajutiste liikluskorraldusvahendite, teetõkete ning piirdeaedade paigaldamine ehitusobjektidele ja avalikele üritustele. Paigaldame ööpäevaringselt tänavatele ja teedele ajutist liikluskorraldust tähistavaid liiklusmärke vastavalt tellija poolt kooskõlastatud skeemile.


Soovi korral koostame liiklusskeemid ja hangime kooskõlastused.

Lisainfo: 656 3535, info@signaal.ee

Ajutiste liikluskorraldusvahendite rentimise üldtingimused.